top of page
NEWSLETTER

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
logo_w.png

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przy organizowaniu wydarzenia Sobotni Power na podstawie Art 6.1b RODO, czyli czyli do świadczenia zakupionej usługi. 


Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu email. 


Odbiorcami na zasadzie powierzenia danych osobowych są firmy świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne oraz udzielające nam miejsca w przestrzeni serwerowej.


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu ich przekazania do momentu otrzymania przez Sobotni Power pisemnego wniosku o ich usunięcie.


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych.


Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Autoriteit Persoonsgegevens lub podobnej instytucji adekwatnej do kraju Pani/ Pana zamieszkania. 
 

bottom of page